تکنیک های جدید و نوین بایوتکنولوژی

تولید محصولات گوناگون در حوزه های مختلف (نانو، بایو، پیراپزشکی و …)

مشارکت در اجرای طرح های مرتبط و همچنین توسعه فناوری و انتقال دانش فنی

تاسیس واحدهای تولیدی و خدماتی مورد نیاز در راستای تکمیل زنجیره گسترش فعالیت های شرکت

همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع شرکت

شناسایی نیازها و بازارهای بالقوه جهت توسعه تجاری برای ایجاد واحدهای صنعتی

تولید انواع محصولات پارچه ای بی بافت آنتی باکتریال ترکیبی با دزهای مصرفی خاص

تولید انواع فیلترهای شیمیایی مخصوص صنایع سیمان و پتروشیمی